Båstriangel
Problemet

För låg nackbom och för korta bås hindrar kon att lägga och resa sig naturligt.


Lösningen

Lösningen är att ta bort nackbommen och förstärka bågarna med vår båstriangel.

Nackbommen är problemet


En ko lägger och reser sig ca 17 ggr per dygn och då är ett bekvämt liggbås en förutsättning. Kon måste kunna göra detta på ett naturligt sätt utan att störa sitt ligg- och resbeteende. Hela läggningsfasen får inte ta mer än 5-7 min och måste ske med bakklövarna uppe i båset och huvudet under nackbommen. Vid studier har vi uppmätt läggningsfaser på upp till 40 min för stora kor, beroende på att nackbommen är för låg. Detta påverkar naturligtvis kon negativt vad gäller konsumtion, avkastning och välbefinnande. Med tanke på kornas variation i storlek måste båsen vara anpassade efter de största korna i besättningen.

I Djurskyddslagen finns bestämda mått vad gäller liggbåsets längd men det finns inga mått angivna vad gäller nackbommens höjd över båsmattan. Studier visar att det bör vara 160 cm om det ska passa till de största korna i en besättning. Äldre inredningar uppfyller inte dessa krav.

Lösningen är att ta bort nackbommen helt och ersätta den med vår båstriangel.

Mönsterskydd: 003229491-1/2Vårt utvecklingsarbete har gått ut på att ta fram en konsol som stabiliserar inredningen. Detta är nödvändigt då inredningen blir instabil när man tar bort nackbommen. Konsolen, som vi valt att kalla båstriangel, är anpassad för att passa till olika liggbåsfabrikat och frontrör i olika höjd. Positivt med konstruktionens utformning som triangel är att den styr upp kon så hon lägger sig rakare i båset. För att förhindra att korna kommer för långt fram i båset när de lägger sig bör man komplettera med ett bogstöd, i någon form. Tomas Ydrestrand på Brostorps Gård i Ydre, med 60 liggbås, har valt vår båstriangel. Detta efter rekommendation från djurhälsoveterinär Helena Kättström som tidigare hade registrerat att många stod halvvägs upp i båsen och hade förlängda läggningsfaser.


Vid kontroll i oktober jämfört med kontroll i januari såg Helena att:
• Korna har bättre våmfyllnad och fler är i rätt hull.
• Fler kor är rena.
• Färre kor har allvarliga/omfattande skador.
• Färre kor är halta och fler har bra klövar.
• Fler kor reser sig normalt och enligt Thomas lägger de sig snabbare och bättre.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information eller frågor.


Nya produkter i broschyren inför Elmiamässan 2018!

Du kan även läsa mer i vår broschyr till höger.


www.fritzagro.nu


mobil: 070-537 55 90
e-post: info@fritzagro.nu

 


Läs broschyren!


 
Läs broschyren! Läs broschyren!