Följande garantivillkor gäller i samband med leveranser av egen producerade produkter under varumärket Fritz Agro.

Garantin gäller separat för varje ingående komponent, plåtprofil och gummiprofil ,m.m . Nordals Agro Produkter ersätter varje komponent som beroende av fabrikationsfel eller utmattning brister med nytt material. Fritt fabrik. Kunden svarar själv för montaget.

  • Garantitid fem år från leverans med avskrivning om 20 % av priset per år.

Övriga varor är 1års garanti om inte leverantören har längre garanti.

Nordals Agro Produkter AB

Hantverksgatan 5b

571 34 nässjö

0380-755 90